توجه

خراب شدن الکترو اسموک ، دلیل از کار افتادن الکترو اسموک چیست؟ شاید شما یک دستگاه الکترو اسموک را خریداری کرده ایید و پس از مدتی مشاهده کرده ایید که دستگه مثل روز اولش کار نمی کند ، لازم به ذکر است که این اتفاق ممکن فقط در بعضی از مدل های الکترو اسموک به وقوع بپیوندد و اکثر الکترو اسموک ها تا مدت ها کار می کنند.

اما مشکل از کجاست؟ در صورتی که یه دستگاه سیگار الکترونیکی خراب شود احتمالا دلیل آن ، از کار افتادن اتم ساز دستگاه (قسمت میانی دستگاه) می باشد ، در تصویر زیر اتم ساز الکترو اسموک نشان داده شده است:

مطابق شکل بالا هر سه قطعه دستگاه های الکترو اسموک قابلیت جدا شدن از هم و فیکس شدن دوباره را دارند ، در صورت از کار افتادن الکترو اسموک می توان قطعه میانی (اتم ساز) را با قطعه اتم ساز جدید جایگزین کرد تا دستگاه الکترو اسموک دوباره مثل روز اولش و با همان کیفیت بالا شروع به کار کند.

البته باید توجه داشت در صورت استفاده مداوم و هر روزه از الکترو اسموک هر کارتریج برای یک هفته استفاده است و ممکن است دلیل دود نکردن الکترو اسموک تمام شدن کارتریج اشد ، در این حالت از بسته ی کارتریجی که همراه دستگاه برای شما ارسال شده است یک کارتریج جدید برداشته و جایگزین کارتریج قبلی نمایید.