پکیج الکترو اسموک دستگاه ترک سیگار Electro Smoke


 
 

 
الکترو اسموک جدید هوکاه

الکترو اسموک جدید هوکاه Electronic Hookah

الکترو اسموک جدید هوکاه را میتوان فقط تا 1800 پوک کام گرفت و استفاده نمود. و مصرف آن بیش از یک ماه توصیه نمی شود چرا که ممکن است ب...